AGENTURA PANKRÁC s.r.o., knihy pro přátele české historie

Knihy o české historii - AGENTURA Pankrác, s.r.o.
Na Bitevní pláni 38, 140 00 Praha 4 Mobil: +420 602 361 121 tisk@pankrac.com

Kalendárium
Historické události

2. 7. 1917

Za I. světové války byla toho dne svedena velká bitva u Zborova na Haliči, ve které významnou roli sehrály jednotky českých legií

3. 7. 1883

V Praze zemřela česká malířka Amálie Mánesová - dcera malíře Antonína Mánesa. Založila si malířskou školu v níž jako výborná učitelka soustředila mnoho žákyň z kruhů českého měšťanstva a šlechty

4. 7. 1310

Na Pražském hradě zemřel pan Jindřich z Rožmberka, maršálek království českého a nejvyšší purkrabí pražský

5. 7. 1880

V Praze Michli se narodil slavný český houslista Jan Kubelík

6. 7. 1786

Toho dne se poprvé hrálo v "Boudě" neboli "c.k. vlasteneckém českém divadle", jehož dřevěná stavba stála do roku 1789 na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí

7. 7. 1531

Králem Ferdinandem Habsburským byla obnovena konzistoř pražská přijímání podobojí

8. 7. 1788

Za panování Marie Terezie podle nového pořádku hrdelních práv bylo zrušeno veškeré mučení při výsleších a veřejné pranýřování

 • Agentura Pankrac s.r.o.,
  Na Bitevní pláni 38,
  140 00 Praha 4
 • Telefon
  +420 602 361 121
 • E-mail
  tisk@pankrac.com
 • O firmě
 • Ofsetový tisk