Nepřihlášen

Habsburská šlechta

obálka Habsburská šlechta
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Připravujeme

Po staletí tvořila šlechta elitu evropských států a nejinak tomu bylo i v habsburské monarchii. Tato tradice zůstala zachována až do rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918, i když se její společnost v posledních dekádách své existence radikálně proměnila. Otázkou však zůstává, zda se změnila i samotná šlechta. Představovala skutečně stále první společnost říše ? Jaká byla její podoba a struktura ? Kdo mohl vůbec na šlechtický titul dosáhnout ? Odpovědi na tyto otázky se pokusí nabídnout první publikace tohoto druhu která vychází v České republice.

Vydání: 1.
Datum vydání: 2023
Vazba: pevná

Obsah

Úvod
Jak se stát šlechticem
Šlechtická titulatura Rakouského císařství
Listy, přednesení a supliky
Diplomy, taxy, predikáty a erby
Nobilitace žen
Otázka konfese
Uhersko
Bosna a Hercegovina
Zahraniční šlechtici - šlechtici ze zahraničí
Noblesse d´épée aneb systematizované šlechtictví
Habsburská šlechta talárů
Duchovenstvo
Sociální vzestup podnikatelů
...a ti další
Pozdněkarlovská šlechta
Ztráta šlechtictví
Závěr
Seznam pramenů a literatury
Zusammenfassung
Resumé
Jmenný rejstřík

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (*1972) je od roku 2014 univerzitním profesorem na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2021 působí také v Historickém ústavu Akademie věd České republiky. Hlavním tématem, jeho výzkumu jsou dějiny habsburské monarchie v moderní době a vývoj šlechty a společenských elit. Je autorem řady odborných studií na toto téma.

Na Bitevní pláni 38, 140 00 Praha 4 Mobil: +420 602 361 121 tisk@pankrac.com

Kalendárium
Historické události

20. 3. 1393

Z Karlova most byl svržen později svatořečený Jan Nepomucký

Vlastním jménem Johánek Wölflinův z Pomuka, generální vikář pražského arcibiskupství.V Itálii dosáhl titulu doktora práv a po svém návratu do Prahy se stal gen.vikářem u arcibiskupa Jana z Jenštejna. Tohoto roku padl za oběť hněvu krále Václava IV. na mířeného proti arcibiskupovi, protože potvrdil jako zastupce arcibiskupa volbu nového opata v Kladrubech, ačkoliv král hodlal přeměnit tamní benediktinské opatství na biskupství. Vzhledem k tomu, že arcibiskup byl tou dobou v Roudnici padl za oběť králova hněvu právě Jan Nepomucký, který byl po krutém mučení utopen ve Vltavě.

21. 3. 1849

Maršál Radecký z Radče svedl první vítěznou bitvu u Mortary.

22. 3. 1471

V Praze zemřel český král Jiří z Poděbrad v nedožitých 51 letech.

23. 3. 1853

Na Chodsku se narodil český lékař a spisovatel Josef Thomayer

24. 3. 1360

Císař Karel IV. založil v Praze klášter servitů Panny Marie na Botiči

26. 3. 1421

Pražané s Janem Žižkou oblehli a útokem dobyli město Beroun.

27. 3. 1357

Slavnostně byl vysvěcen hrad Karlštejn

Naši partneři

logo FFUK
logo UJAK
logo ZCU
logo VSE
 • Nakladatelství PANKRÁC s.r.o.,
  Na Bitevní pláni 38,
  140 00 Praha 4
 • Telefon
  +420 602 361 121
 • E-mail
  tisk@pankrac.com
 • O firmě
 • Ofsetový tisk